Нашите проекти

Инфо

Представляват затворени модули от светодиоди, управлявани чрез процесор. Всеки дисплей е съпроводен от опростена проограма за лесна подмяна на текста през Вашият компютър. Възможност за различни варианти на показване на зададената информация, което ги прави изключително забележими. Всички модули имат възможност за показване на дата, час и температура на въздуха.